PromotionFood Recipe

เตาอบ

รุ่น MR-1203
167236
43 ลิตร 2,000 วัตต์
  • ปรับอุณหภูมิได้ 100-250 องศา
  • เลือกระบบย่าง หรืออบได้
  • เลือกใช้ความร้อนด้านบน หรือ ด้านล่างได้
    ตั้งเวลา 60 นาที
  • มีพัดลมด้านข้าง ช่วยกระจายความร้อน
  • มีแกนหมุน สำหรับย่างไก่
ปกติ 5,990.- พิเศษ 3,990.-